top of page

DISTANCE SALES AGREEMENT

1. Definitions

Caya Fuar ve Kongre A.Ş.

Title: Address:

Phone:

E-mail:

 Buyer

Name and Surname/Title:

Address:

Phone:

E-mail:

 

2. Subject Matter of the Contract/Product Specifications

The subject matter of this sales contract is the regulation of the rights and obligations of the

parties to participate in the event, which can be seen in the relevant link on the site,

with the feature and price shown in the relevant link selected by the Buyer, who is the party

to the contract via https://www.afextr.com accordance with the Regulation on Distance

Contracts.

3. Rights and Obligations of the Parties

Caya Fuar ve Kongre A.Ş., which is responsible as the Seller, shall send an e-mail to the e-mail address of the Buyer specified in this contract, including notification that the Buyer is entitled to participate in the Expo.

By confirming this Contract and the Preliminary Information Form electronically, the Buyer

confirms that the address, the basic features of the goods or service ordered, the price of the

goods or service including taxes, payment and delivery and delivery price information that

must be given to the Buyer by the Seller before the conclusion of the distance contracts are

correct and complete. In the event that the Buyer receives the goods or services subject to

the Contract, which are clearly damaged and defective, such as damaged, broken, torn package, etc. at the time of delivery, the responsibility shall belong entirely to him/her.

The Buyer declares that s/he has read and informed the preliminary information uploaded by

the Seller regarding the basic qualities, sales price and payment method and delivery

of the goods or services subject to the Contract in the payment interface and that s/he has

given the necessary confirmation electronically.

If the goods or services subject to the contract will be delivered to a person other than the

Buyer, the Seller cannot be held responsible for the failure of the person to be delivered to

accept the delivery.

4. Disputes

The Buyer may file its complaints and objections to the Consumer Arbitration Committee or

the Consumer Court in the place of its residence.

5. Force Majeure

Caya Fuar ve Kongre Anonim Sirketi shall not be deemed to have cased

delay or non-performance or default in the event that it cannot fulfill its obligations in this

sales contract in events and situations arising from external factors that cannot be taken into

consideration and eliminated in advance, such as technical malfunctions, and as a result, no

compensation obligation shall arise against “Caya Fuar ve Kongre A.Ş.” for these situations.

6. Right of Withdrawal

This contract constitutes an exception to the right of withdrawal within the scope of Article

15(g) and 15(ğ) of the Distance Contracts Regulation, since it is performed instantly and delivered to

the consumer instantly via e-mail. In this respect, it is not possible for the consumer to benefit from the right of withdrawal.

7. Enforcement

I hereby acknowledge that I have read this sales contract and all additional texts that are

part of it and confirmed electronically.

Seller:

Buyer:

Buyer’s Email:

Date:

 

 

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

Satıcı

Unvan: Caya Fuar ve Kongre Anonim Şirketi

Adres:

Telefon:

E-posta:

Alıcı

Ad Soyad/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta:

2. Sözleşmenin Konusu/Ürün Özellikleri

İşbu satış sözleşmesinin konusu https://www.afextr.com/ üzerinden sözleşmenin tarafı olan

Alıcının seçmiş olduğu ilgili bağlantıda gösterilen özelliğe ve fiyata sahip, site içerisinde ilgili

bağlantıda görülebilen maraton koşusuna katılımın tarafların hak ve yükümlülüklerinin

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun bir şekilde düzenlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Satıcı sıfatıyla sorumlu olan Caya Fuar ve Kongre Anonim Şirketi, Alıcının işbu sözleşmede belirtilen e posta adresine etkinliğe katılmaya hak kazandığına ilişkin bildirim içeren mail gönderecektir.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle

, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres,

siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı,

ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit

etmiş olur.

Alıcı, ödeme arayüzünde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış

fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup

bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

 

4. Uyuşmazlık

Alıcı şikayetlerini ve itirazlarını ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

5. Mücbir Sebepler

Caya Fuar ve Kongre Anonim Şirketi, teknik arıza gibi önceden göz önüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dış etkenlerden kaynaklanan olaylarda ve durumlarda işbu satış sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumuna gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Caya Fuar ve Kongre Anonim Şirketi "in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

6. Cayma Hakkı

İşbu sözleşme,anında ifa edildiğinden ve tüketiciye e posta üzerinden anında teslim edildiğinden, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15(g) ve 15(ğ) kapsamında cayma hakkının istisnasını teşkil etmektedir. Bu itibarla tüketicinin cayma hakkından faydalanması mümkün değildir.

7. Yürürlük

İşbu satış sözleşmesini ve parçası olan bütün ek metinler tarafımdan okunmuş ve elektronik ortamda teyit edildiğini kabul ederim.

Satıcı:

Alıcı:

Alıcı E-posta:

Tarih:

bottom of page